Forside Ydelser Om FrydenLand Kontakt

Eksempler på konsulentydelser

 • Complience med
       EU Persondataforordningen (GDPR)

 • Ekstern
       DPO (Data Protection Officer)

 • Forandringsledelse

 • Agile metoder og frameworks

 • Cloud Services

 • Program- og Projektledelse

 • IT Outsourcing

 • Personlig coaching

 • Complience med EU Persondataforordningen (GDPR)

  EU har vedtaget en Persondataforordning (GDPR) som får virkning fra den 25. maj 2018.

  Persondataforordningen skærper kravene til virksomhederne på flere områder og giver hjemmel for store bøder og/eller erstatninger til registrerede ved overtrædelser.

  Gennemførelse af et projekt til sikring af complience inden den 25. maj 2018 har nu høj prioritet i mange virksomheder - og et complienceprojekt kan være mere tidskrævende end forventet, da både ledelsen og mange interne interessenter, brugere og specialister skal involveres.

  Mange virksomheder undervurderer således omfanget af opgaven med at blive complient.

  Derudover undervurderes den store værdi der skabes til virksomheden ved projektet på både kort og lang sigt, i form af klarhed over processer, datastrømme, procesejerskab, lovhjemmel, beredskab og meget mere.

  Derfor er der ofte en erkendelse af, at dette arbejde burde have været igangsat for længe siden!

  Jeg tilbyder både rådgivning, projektledelse og assistance til at få startet og gennemført complience projektet og har flere eksempler på gode projektmodeller der kan anvendes som skabelon for planlægning af arbejdet, alt efter kompleksitet og omfang.

  Vi kan kickstarte arbejdet ved at anvende en stuktureret tilgang til arbejdet - evt. baseret på hjemmelavede værktøjer eller GDPR-Assessment værktøjer fra bl.a. OneTrust og NYMITY.

  Hvis du er interesseret foreslår jeg at vi mødes for en nærmere drøftelse af samarbejdsmulighederne.


  Relevante medlemskaber:
 • IAPP  "The International Association of Privacy Professionals"
 • Dansk Forening for Persondataret

 • Relevant baggrund
 • DPO (Data Protection Officer) uddannet hos
       Kammeradvokaten / Implement
 • Plesner Certifikat i Persondataret
 • GDPR kursus hos Kromann Reumert
 • Kursus hos Djøf: "Persondataforordningen i praksis"
 • Certificeret EU GDPR Foundation (ISO 17024-accredited).
 • Jurastudier på Københavns Universitet (1987-89)
 • Tilmeldt certificeringer september 2017 i London:
       * CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)
       * CIPM (Certified Information Privacy Manager)

 • Derudover tilbyder jeg min erfaring og viden inden for IT, Organisation og Forretningsudvikling.

  Frydenland ApS - Urtehaven 58 - 2500 Valby - tlf.: 51 22 20 30