Forside Ydelser Om FrydenLand Kontakt

Eksempler på konsulentydelser

 • Complience med
       EU Persondataforordningen (GDPR)

 • Ekstern
       DPO (Data Protection Officer)

 • Forandringsledelse

 • Agile metoder og frameworks

 • Cloud Services

 • Program- og Projektledelse

 • IT Outsourcing

 • Personlig coaching

 • Ekstern Data Protection Officer (DPO)

  Den nye EU Persondataforordning stiller krav om, at offentlige virksomheder og visse private virksomheder skal udpege en DPO.

  Persondataforordningen beskriver hvilke ansvarsområder DPO'en skal varetage og lægger nogle begrænsninger på hvem der må varetage denne rolle.

  DPO'en kan være en ekstern samarbejdspartner når behovet for en DPO er begrænset.

  DPO'en skal referere til virksomhedens øverste ledelse og have et løbende samarbejde med virksomheden for at kunne opfylde sin funktion.

  Hvis du er interesseret i at vide mere om hvordan jeg kan tilbyde assistance som ekstern rådgiver eller DPO foreslår jeg, at vi mødes for en nærmere drøftelse af samarbejdsmulighederne.


  Yderligere information:
 • Vejledning fra Artikel 29-gruppen vedrørende
       Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

 • Relevante medlemskaber:
 • Professionelt medlem af IAPP
       "The International Association of Privacy Professionals"
 • Dansk Forening for Persondataret

 • Relevant baggrund
 • DPO (Data Protection Officer) uddannet hos
       Kammeradvokaten / Implement
 • Plesner Certifikat i Persondataret
 • GDPR kursus hos Kromann Reumert
 • Kursus hos Djøf: "Persondataforordningen i praksis"
 • Certificeret EU GDPR Foundation (ISO 17024-accredited).
 • Jurastudier på Københavns Universitet (1987-89)
 • Tilmeldt certificeringer september 2017 i London:
       * CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)
       * CIPM (Certified Information Privacy Manager)
 • Derudover tilbyder jeg min erfaring og viden inden for IT, Organisation og Forretningsudvikling. .

  Frydenland ApS - Urtehaven 58 - 2500 Valby - tlf.: 51 22 20 30